Tietoa kaksoistutkinnosta

Kuva: Mediakeskus Lybecker, käytävällä oleva sohva ja kasvit.

KAKSOISTUTKINTO

Kaksoistutkinto tarkoittaa Suomessa ammatillisen perustutkinnon sekä ylioppilastutkinnon suorittamista rinnakkain. Käytännössä lukion kurssit luetaan hyväksi ammatillisen perustutkinnon vastaavia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia eli nk. yhteisiä opintoja korvaavina. Kaksoistutkintoon tähtäävistä opinnoista käytetään myös nimeä ammattilukio. 

OPISKELUN RAKENNE

Kaksoistutkintoa suorittavan oppilaan pääasiallinen oppilaitos on ammatillinen oppilaitos, jossa hän opiskelee suurimman osan ajastaan ammatilliseen perustutkintoon vaadittuja ammattiaineita. Lukion kurssien opetus voidaan järjestää joko lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tiloissa. Opiskelu kestää kurssien määrästä ja suoritustahdista riippuen 3–4 vuotta.

Lukion osalta opiskelija suorittaa ylioppilastutkintoon vaaditun oppimäärän, eli kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit sekä kaksoistutkinnon suorittajille tarjottavan määrän syventäviä kursseja. Lukujärjestysteknisistä seikoista johtuen syventävien kurssien määrä jää yleensä selvästi pienemmäksi kuin normaalissa lukio-opiskelussa. Myös muut ammatillisen perustutkinnon yhteiset opinnot voidaan mahdollisuuksien mukaan suorittaa lukion kursseina.

Kuva: Mediakeskus Lybecker, kanslia, opettajat ja rehtori tila.

Kuka voi suorittaa kaksoistutkinnon? 

Kaikki toisen asteen ammatilliset opiskelijat.

Mitä tutkintoja kaksoistutkinnossa voi suorittaa?

Kaksoistutkinnossa voi suorittaa joko ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon tai kaksi ammatillista perustutkintoa.

Mikä on kolmoistutkinto?

Kolmoistutkinnossa opiskelija suorittaa ylioppilas- ja ammatillisen perustutkinnon lisäksi koko lukion oppimäärän (vähintään 48 kurssia). Tällöin hän saa tutkintosuorituksen lisäksi vielä lukion päättötodistuksen.

Kuinka kauan kaksoistutkinnon suorittamiseen menee aikaa?

Yleensä kaksoistutkinto suoritetaan samassa ajassa kuin muutkin toisen asteen tutkinnot eli kolmessa vuodessa, mutta esimerkiksi kurssin järjestelyt saattavat venyttää opintoja neljään vuoteen. 

Kuinka raskasta kaksoistutkinnon suorittaminen todellisuudessa on? 

Opiskelusta suoriutuminen riippuu mm. opiskelijan opiskelumotivaatiosta, koulujen kurssin järjestelyistä ja oppilaitosten välimatkoista. Opiskelu vaatii opiskelijalta pitkäjänteisyyttä ja hyvää opintojen suunnittelutaitoa.

Mitä hyötyä kaksoistutkinnosta on?

Kaksoistutkinto laajentaa ensinnäkin yleissivistystä ja kehittää opiskelutaitoja, joista on hyötyä esimerkiksi jatko-opinnoissa. Lukion vieraiden kielten opinnot antavat mahdollisuuden kehittää kielitaitoa, joka katsotaan varmasti eduksi esimerkiksi työn haussa. 

Kuinka paljon kursseja tulee suorittaa ammattikoulussa ja lukiossa?

Kaksoistutkinnon suorittajat opiskelevat ammatillisia ja lukiokursseja yhteensä vähintään 180 opintopistettä. Kaksoistutkinnossaan lukiokursseja suorittavan opiskelijan ei tarvitse käydä koko lukion oppimäärää, vaan esimerkiksi Raahessa hän suorittaa äidinkielen ja englannin lisäksi kolmen valitsemaansa aineen opinnot seuraavista: matematiikka ja kaksi reaaliainetta, esimerkiksi psykologian tai maantiedon.

Miten kaksoistutkinnon arvosanat vaikuttavat jatko-opintoihin hakiessa?

AMK-opintoihin voi hakea joko ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon perusteella. Tällöin koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoilla ja ammatillisen päättötodistuksen keskiarvosta. YO-opintojen valinta menettelyissä on yliopistokohtaisia eroja, joista kannattaa ottaa selvää omalta opinto-ohjaajalta, yliopistojen kotisivuilta tai hakuoppaista.

Voiko kaksoistutkintoa alkaa suorittaa kesken ammattikoulun tai lukion opintojen?

Kyllä voi. Asiasta kannattaa olla yhteydessä niihin oppilaitoksiin, joissa tutkinnot on suunnitteilla suorittaa.

Lähteet:

https://sakky.fi/fi/hakijalle/yhteishaku/kaksoistutkinto

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaksoistutkinto

https://www.hyria.fi/koulutukset/hae_yhteishaussa/kaksoistutkinto

Video lukiosta jossa opiskelen kaksoitutkintoa:


Posted

in

by