Jokainen on oman elämänsä yrittäjä

ToTYk-hanke pyrkii edistämään yrittäjyyskasvatusta Pohjois-Pohjanmaalla

Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen on vuoden 2020 loppuun kestävä hanke, jonka päätavoite on… mikä? Raahen ammattikoulun hiuspuolen opettaja ja hanketyöntekijä Anu Rautio avaa asiaa.

– Tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista kaikilla kouluasteilla ja juurruttaa se osaksi oppilaitosten toimintakulttuuria.

Haastettelijan kulma kohoaa kysyvästi.

Mitä on yrittäjyyskasvatus ja mitä se tarkoittaa?

– Yrittäjyyskasvatus opettaa taitoja, valmiuksia ja myönteistä asennetta opiskeluun, työhön ja elämässä menestymiseen. Siinä painottuvat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä itsetuntemus.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden tehdä rohkeita kokeiluja, niin opettajille kuin oppilaille, ja kokeilla oman yrityksen pyörittämistä turvallisesti. Yritysideaansa voi esimerkiksi kokeilla ensin NY vuosi yrittäjänä-ohjelman kautta, ja mikäli idea ottaa tuulta alleen, seuraava askel voi olla kevytyrittäjyys. Tavoitteena on vakiinnuttaa yrittäjyyskasvatus kaikkien Suomen koulutuslaitosten opintosuunnitelmiin.

Hankkeeseen osallistuvat Raahen koulutuskuntayhtymän lisäksi Centria ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kuusamon kaupunki ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.

Teksti ja kuvat: Sara L.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *