Internationality in our school – kansainvälisyys koulussamme

Internationality in our school

Internationality projects are common in our school. This week, students Natalia, Nina, Samuel and Gregor and teachers Tatarka, Walter Uhrik and Jarmila Uhrikova came to our school from Slovakia. They are making a project using pictures and videos about Raahe and Finland.

Their journey began with a three-day visit to Helsinki where they visited Ateneum, Linnanmäki, Suomenlinna and other attractions. They flew from Helsinki to Oulu and from there they traveled to Raahe.

Nina tells that there are few differences between the Slovak school and the Lybecker school. Just like us they are studying in projects from eight o’clock to three in the afternoon. They receive homework from projects which is uncommon for the students of Lybecker.

Everyone willing are allowed to go to the mobility

All the students from Brahe are allowed to go to mobilities abroad. Students can go to mobilities to workplaces and to the similar schools like Brahe all around Europe. Mobilities are executed trough different projects, partners or trough student’s own contacts. In addition to good professional skills the objective of mobilities is to have skills to work in international environments.

Those who are interested on going to mobilities should take contact to their department. The corresponding in international mobilities in vocational institute is the international coordinator Ari Hannus, in Lybecker communications department Pekka Korhonen and in interior department Tuija Nurkkala.

Exchange students in Helsinki. Vaihto-oppilaat Helsingissä.

Kansainvälisyys koulussamme

Kansainvälisyysprojektit ovat koulussamme yleisiä. Tällä viikolla opiskelijat Natalia, Nina, Samuel ja Gregor sekä opettajat Tatarka, Walter Uhrik ja Jarmila Uhrikova saapuivat koulullemme kolmeksi viikoksi Slovakiasta. He tekevät kuvin ja videoin projektia, jonka aiheena on Raahe ja Suomi.

Heidän matkansa alkoi kolmen päivän Helsingin vierailulla, jonka aikana he kävivät Ateneumissa, Linnanmäellä, Suomenlinnassa sekä muissa nähtävyyksissä. He lensivät Helsingistä Ouluun, josta he matkustivat Raaheen.

Nina kertoo, että eroja Slovakian koulussa ja Lybeckerin opistossa on vähän. Samoin kuin me he opiskelevat projektilähtöisesti aamu kahdeksasta kolmeen iltapäivällä. He tosin saavat projekteista kotiläksyjä, joita Lybeckerillä harvemmin tulee.

Vaihtoon pääsevät kaikki halukkaat

Kaikilla halukkailla Koulutuskeskus Brahen oppilailla on mahdollisuus lähteä vaihtoon. Vaihtoon lähdetään työpaikoille ja Koulutuskeskus Brahen vastaavanlaisiin kouluihin ympäri Eurooppaa. Vaihtoja toteutetaan eri projektien, yhteistyökumppaneiden tai opiskelijan omien yhteyksien kautta. Vaihtojen tavoitteena on hyvän ammattitaidon lisäksi saada valmiudet toimia kansainvälisissä ympäristöissä.

Kansainvälisestä vaihdosta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä osastonsa kansainvälisyy vastaavaan. Ammattiopistolla vastaavana toimii koulutuskeskuksen kansainvälisyyskoordinaattori Ari Hannus, Lybeckerin opiston viestintäosastolla Pekka Korhonen ja sisustusosastolla Tuija Nurkkala.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *