Kasvatusohjaajan tuella vauhtia opintoihin

Kasvatusohjaaja toimii oppilaitoksessa opiskelijoiden tukena ja ohjaa opinnoissa eteenpäin. Syitä ohjauksen tarpeelle voi olla useita, esimerkiksi opiskelija on voinut jäädä jälkeen opinnoissaan sairauspoissaolojen tai opintojen väliaikaisen keskeyttämisen vuoksi. Raahen ammattiopistolla ja Lybeckerin opistolla ohjaustoimintaa varten on omat tilansa. Näihin Opinpajoihin opiskelijoiden on helppoa tulla ja saada apua opintoihinsa. Kasvatusohjaaja Riikka Pyykkö jakaa työaikansa molempien toimipisteiden, ammattiopiston ja Lybeckerin, välillä.

Vaihtelevia työtehtäviä

Alkujaan viittomakielen tulkkina työskennellyt Riikka kertoo nykyisen toimenkuvansa olevan värikäs kirjo erilaisia työtehtäviä. Työhön kuuluu muun muassa opiskelijoiden kanssa keskustelua, ohjaamista ja tukemista, sekä tutor-, opiskelijahuolto- ja opiskelijakuntatoimintaa. Riikan viikoittaisesta työajasta kolme päivää kuluu Lybeckerin viestintäosastolla, yksi sisustusosastolla ja yksi Raahen ammattiopistolla. Painotus työssä onkin viestintäosaston Opinpajan pyörittämisessä.

Kasvatusohjaaja Riikka Pyykkö Lybeckerin opiston Opinpajalla.

 

Opinpajassa edistyy

Opinpaja on työskentelytila, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen ohjatusti. Tilassa voi esimerkiksi tehdä rästitehtäviä tai edetä opinnoissaan muita nopeammin. Useimmissa tapauksissa Opinpajalla käyvät opiskelijat ovat jääneet opinnoissaan jälkeen syystä tai toisesta.

Kasvatusohjaaja Riikka Pyykkö muistaa tapauksen, jossa opiskelijan edistyminen oli alkuun vaikeaa. Välissä suoritettu armeija-aika toi kuitenkin tilanteeseen muutoksen ja tämän jälkeen opinnotkin alkoivat edetä mallikkaasti. Tapauksesta jäivät hyvät muistot sekä ohjaajalle että opiskelijalle.

Lybeckerin opiston Opinpajassa säännöllisesti käyviä opiskelijoita on viisi ja ammattiopiston puolella luku on 2-3 kertaa suurempi. Tähän on syynä jo ammattiopiston lähtökohtaisesti suurempi opiskelijoiden kokonaismäärä. Satunnaisia kävijöitä on luonnollisesti huomattavasti enemmän, sillä Opinpajaan voi mennä kuka vaan opiskelija ja lähes milloin vaan. Työskentelytilassa saa omaa rauhaa esimerkiksi keskittymistä vaativiin tehtäviin.

Lybeckerin opiston Opinpajassa on tilaa useille opiskelijoille.

 

Opiskelijakunta opiskelijoiden asialla

Kasvatusohjaajan yhtenä tehtävänä on toimia myös oppilaitoksen opiskelijakunnan apuna. Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat ja heidän keskuudestaan valittu hallitus toimii opiskelijakunnan näkyvänä instanssina.

Hallituksen tehtäviin kuuluu satunnaisesti tapahtumien järjestäminen ja tarvittaessa hallitus toimii opettajien ja opiskelijoiden välisenä linkkinä. Lybeckerin tapauksessa isoja ristiriitoja ei ole ilmennyt ja vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien kesken on muutenkin ollut aina avointa.

Opiskelijakunnan hallituksen toimintaan pääsee mukaan osallistumalla syyskuun puolivälissä pidettävään järjestäytymiskokoukseen. Tämä mahdollistaa asettumisen ehdolle vaaleihin, jolla hallitus lopulta valitaan.

 

Teksti ja kuvat: Miika Hartikainen


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *