Lybecker

Tutortoiminta

   Tutortoiminta on koulun yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kertoo Riikka Pyykkö. Sen tarkoituksena on auttaa uusia opiskelijoita ja tuoda opiskelijat mukaan koulun toimintaan ja sen ideointiin. 

   Tutortoimintaan voi päästä mukaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä, halukkaiden määrästä riippuen useimmiten kaikki pääsevät mukaan. Jo ensimmäisenä keväänä uusille Tutoreille järjestetään koulutusta ja valmistaudutaan uusien opiskelijoiden vastaanottoon seuraavana keväänä. Tutorina saa toimia opiskelun loppuun saakka, jos niin haluaa, mutta varsinaisesti tutortoiminta painottuu toiselle opiskeluvuodelle.  

   Tutoroinnin kautta itsetunto vahvistuu, saa kokea uusia kokemuksia ja auttaa toisia. Monelle uudet ystävät, lisäopinnot ja edustushuppari toimivat motivaationa lähteä mukaan. 

   Tutorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat tutustujien ja uusien opiskelijoiden opastus, koulun tapahtumiin ja markkinointiin osallistuminen ja ideointi sekä yhteisöllisyyden edistäminen. Tutorit toimivat yhdessä opiskelijahallituksen kanssa, ja voivat olla myös mukana kansainvälisyys- tai asuntolatoiminnassa. 

   Tutortoimintaan ei haeta tietynlaisia ihmisiä, vaan jokainen Tutor on omanlaisensa. Hyvän tutorin ominaisuuksiin ajatellaan kuitenkin kuuluvan yhteistyökykyinen, lähestyttävä sekä motivoitunut, onhan tutorin tehtävänä kuitenkin olla tukena toisille opiskelijoille.  

Lybeckerin Tutoreita haastateltavana 1.6.2021

Posted

in

by

Tags: