Ympäristötaidenäyttely Jäljillä

Taidenäyttelyn toteuttaminen

Suunnittelin ympäristötaidenäyttelyn lapsille puistometsän eläimistä. Yhdistin näyttelyssäni itselle kaksi hyvin läheistä aihetta, lapset ja luonnon eläimet. Näyttely koostui 12 eläinakvarelliteoksesta, joissa eläimet olivat lumijälkineen. Halusin valita paikaksi kotini läheisen Leppälinnun leikkipuistoa ympäröivän metsän. Tässä ympäristössä lasten on luontevaa lähestyä taidetta. Teokset sijoitettiin metsän puihin korkeudelle, josta lapsen oli niitä helppo katsella. Ympäristötaide tarkoittaa luonnonympäristöön luotua taidetta ja on usein paikkasidonnaista eli se on suunniteltu tiettyyn ympäristöön.

Teokset oli ripustettu lasten silmien korkeudelle.

Ympäristötaiteen merkitys

Kokosin näyttelyn akvarelleista, joissa ovat ainoastaan eläimet lumijälkineen, näin itse metsä eläinten elinympäristönä pääsee nousemaan omaan merkitykseen. Hyvin onnistuessaan ympäristötaide parantaa ihmisen luontosuhdetta ja lisää ymmärrystä ihmisen ja luonnon keskinäisistä suhteista. Se saa parhaimmillaan huomion kiinnittymään asioihin, jotka saattaisivat muuten jäädä huomioimatta.

Toivon ympäristötaideteokseni herättelevän ihmisiä omaan luotosuhteeseen sekä innostavan tutkimaan luontoa. Toivon ihmisten huomaavan kuinka ihmisten asuttama alue on myös monen eläimen elinympäristö. Haluan teosteni kertovan itselleni tärkeistä luontoarvoista.

Näyttelyssä vieraili paljon lapsia.

Saatu palaute nosti halun tehdä lisää ympäristötaidetta

Näyttelyssäni vieraili paljon eri ikäisiä raahelaisia sekä läheisen Antikankaan koulun väki. Ihmiset kokivat näyttelyni piristävän korona-ajan keskellä. Sain heiltä paljon hyvää palautetta, joka rohkaisi minua suunnittelemaan jatkoa tälle näyttelylle. Ihmisten hyvä palaute lisäsi uskoa omaan taiteeseen.

Virtuaalivierailu näyttelyyn.


by

Tags: